Bigl.ua
Розпочати розмову

Правова інформація щодо надання послуг з переказу коштів через "ФК "ЕВО""

Правова інформація щодо надання послуг з переказу коштів на Bigl.ua:

Послуги з переказу коштів на території України* з використанням сайту надаються ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕВО" (місцезнаходження: Україна, 02121, м. Київ, Харківське шосе, будинок 201-203, літера 4Г, приміщення 14) як небанківською фінансовою установою, що має свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК № B000306 від 26.07.2021 року та безстрокову ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 475-рш від 16.07.2020 року.

Детальна інформація щодо: платіжних систем, учасниками яких є ТОВ «ФК «ЕВО», а також найменування та місцезнаходження платіжних організацій платіжних систем; послуг, які надаються ТОВ «ФК «ЕВО»; порядку (умов) здійснення переказу коштів ТОВ «ФК «ЕВО»; строків зарахування коштів отримувачам; найменування отримувачів коштів, на користь яких здійснюються перекази коштів та з якими ТОВ «ФК «ЕВО» укладені відповідні договори (за наявності таких договорів); вартості послуг з переказу коштів (розмір комісійної винагороди/плата за здійснення операції ТОВ «ФК «ЕВО»); порядку вирішення спорів між учасниками та користувачами платіжних систем; номерів контактного телефону, поштової адреси та адреси корпоративної електронної поштової скриньки ТОВ «ФК «ЕВО»;  найменування валюти переказу коштів (гривня), а також Політику приватності оприлюднено ТОВ «ФК «ЕВО» на власному офіційному вебсайті https://fcevo.com.ua/ та у відповідних публічних пропозиціях (офертах) ТОВ «ФК «ЕВО» (посилання: Оферта 1).

Переказ коштів здійснюється в межах встановлених законодавством строків для здійснення міжбанківських переказів (до трьох операційних днів, якщо інший строк/термін не встановлений умовами договорів між ТОВ «ФК «ЕВО» та отримувачами переказів) та у межах встановлених законодавством обмежень щодо суми коштів, які можуть бути переказані платником (від 1 грн. до 400 000,00 грн.), за умови виконання ТОВ ФК «ЕВО» встановлених чинним законодавством України вимог щодо проведення належної перевірки клієнта. ТОВ «ФК «ЕВО» надає послуги з переказу коштів відповідно до вимог та умов правил платіжних систем, а також у відповідності до вимог чинного законодавства України. 

Вартість послуг з переказу коштів, що надаються ТОВ «ФК «ЕВО», зазначається: 

  1. для фізичних осіб до моменту внесення ним коштів / підтвердження ініціювання переказу /підтвердження згоди на отримання переказу (розмір комісійної винагороди не може бути більшим ніж 1000,00 грн.); 
  2. для суб’єктів господарювання (отримувачам переказу) у договорах, що укладені такими отримувачами переказу з ТОВ «ФК «ЕВО».

Вартість послуг з переказу коштів, що надаються ТОВ «ФК «ЕВО», залежить від виду переказу / від суми переказу /  від отримувача переказу.

У ТОВ «ФК «ЕВО» відсутні пункти надання фінансових послуг.      

Порядок вирішення спорів між ТОВ «ФК «ЕВО» та клієнтами (користувачами послуг) щодо порядку/умов надання послуг з переказу коштів встановлюється правилами платіжних систем, учасником яких є ТОВ «ФК «ЕВО» та в рамках яких було ініційовано відповідний (спірний) переказ. 

Для вирішення питань, що виникають з приводу переказів, клієнтам ТОВ «ФК «ЕВО» варто звертатися до служби підтримки ТОВ «ФК «ЕВО» шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти support@evopay.com.ua.

Фізична особа, акцептуючи умови відповідної публічної пропозиції ТОВ «ФК «ЕВО» погоджується на обробку ТОВ «ФК «ЕВО» її персональних даних (у тому числі: збирання, зберігання, систематизацію, зміну, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування) згідно Закону України "Про захист персональних даних" та Політики приватності ТОВ «ФК «ЕВО», з метою надання фінансової послуги (переказу коштів); на збирання цих персональних даних з будь-яких загальнодоступних джерел, на дії щодо захисту таких персональних даних, на визначення на власний розсуд ТОВ «ФК «ЕВО» доступу третіх осіб до персональних даних, а також на дії щодо надання часткового або повного права обробки цих персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, в обсязі, визначеному на їх власний розсуд, відповідно до мети/цілі обробки.

Ознайомитись з інформацією, що передбачена вимогами  ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» N 2664-III від 12.07.01 р., потенційний клієнт  має можливість у додатках до відповідних публічних пропозицій ТОВ «ФК «ЕВО».

Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг:

Національний банк України (адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9, тел: 0-800-505-240, електронна пошта nbu@bank.gov.ua), Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів (адреса: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, кол-центр (044) 364 77 80, електронна пошта info@dpss.gov.ua) та Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві (адреса: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8, електронна пошта zvernen@dpss.gov.ua).

На випадок, якщо клієнт/споживач фінансових послуг ТОВ «ФК «ЕВО» вважає, що з боку ТОВ «ФК «ЕВО» мало місце порушення його прав та охоронюваних законом інтересів, то такому клієнту/споживачу, найперше – варто звернутися безпосередньо до ТОВ «ФК «ЕВО» (досудове врегулювання спору) шляхом:

  • відправлення (надсилання) поштою на адресу місцезнаходження (поштову адресу) ТОВ «ФК «ЕВО» письмово звернення (скарги/пропозиції/зауваження тощо) Україна, 02121, м. Київ, Харківське шосе, будинок 201-203, літера 4Г, приміщення 14;
  • відправлення (надсилання) звернення (скарги/пропозиції/зауваження тощо) електронною поштою на адресу: fcevo@evopay.com.ua;
  • усного звернення (особисто) безпосередньо до Директора ТОВ «ФК «ЕВО» Д.О. Богатирьова або за допомогою засобів телефонного зв’язку за номером телефону: +38 (044) 390-02-38 (вартість дзвінка по Україні та з-за кордону згідно з тарифами операторів).

Клієнтам/споживачам вдається швидко вирішити ситуацію або отримати роз’яснення вже на цьому рівні.

Якщо питання не вдалося вирішити, клієнт/споживач може звернутися до Національного банку України. Найзручніші та найбезпечніші канали – онлайн-форма на вебсайті, електронна пошта nbu@bank.gov.ua та контакт-центр 0 800 505 240. У зверненні важливо розповісти суть питання, вказати установу, якої стосується звернення, прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та електронну пошту клієнта/споживача.

Звертаємо увагу, що на офіційному сайті Національного банку України у розділі «Захист прав споживачів» ( https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection ) споживачі  фінансових послуг мають можливість детально ознайомитися зі своїми правами та можливостями, у т.ч., але не виключно, ознайомитися з різноманітними інструкціями для споживачів. 


Вибрати файли або перетягніть файли
Це допомогло?
Так
Ні
  1. Таня

  2. Опубліковано
  3. Оновлено

Коментарі